Ja dette blir bare Helt Konge, du besøker derfor en fyrstelig internettside. Formålet er å fortelle deg om hva som skjer i Nøstegaten. I de husene som er den eldste sammenhengende bevarte trehusbebyggelse i Norge. Bygningene har unngått alle bybranner og tømmeret i den eldste bygningen kan dateres tilbake til 1601. I 2009 ble bygningene solgt til Arne Veidung/FAV Gruppen og Roger Iversen/Nøsteboden og Damsgård Kulturhistoriske Forening som sammen med Tryggve Fett skal føre fasadene tilbake til slik de ser ut på tegningen.Norges eldste husrekke er under rehabelitering og gis nytt liv


NESTE SIDE


Helt Kongesidene redigeres av: Dag-Geir Bergsvik Knudsen, Anita Særvold   og

                                                   Erik Blindheim Andersen